Publicaties

Classificatie van de gist Zygosaccharomyces bailii

Adviezen | 19.10.2009 | 091019-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de classificatie van de gistsoort Zygosaccharomyces bailii in het algemeen en de giststam Z. bailii NCYC1427 in het bijzonder. Tevens is de COGEM verzocht te adviseren over de mogelijke plaatsing van dit micro-organisme in Bijlage 1 van de Regeling genetisch gemodificeerde organismen (ggo).
Bijlage 1 bestaat uit een lijst van micro-organismen die niet pathogeen zijn voor mens, dier of plant. Met de micro-organismen die in Bijlage 1 zijn opgenomen, mag onder bepaalde voorwaarden op het laagste inperkingsniveau ML-I gewerkt worden.
De aanvrager wil de giststam Z. bailii NCYC1427 genetisch modificeren voor de productie van heterologe eiwitten. Hij verzoekt de benodigde clonerings- en expressiewerkzaamheden uit te mogen voeren op ML-I inperkingsniveau.

De gist Z. bailii wordt gebruikt bij de productie van de traditionele balsamico-azijn en kent een lange geschiedenis van veilig gebruik. De gistsoort Z. bailii is een belangrijke veroorzaker van bederf van vruchtensappen, wijn en ander voedsel. Ondanks het feit dat deze gistsoort algemeen voorkomt, wordt Z. bailii niet geassocieerd met enige pathogeniteit voor mens en dier. Tevens zijn er geen aanwijzingen dat deze gistsoort pathogeen is voor planten.
De COGEM adviseert daarom de gistsoort Z. bailii in de laagste pathogeniteitsklasse (klasse 1) in te delen en op Bijlage 1 van de Regeling genetisch gemodificeerde organismen te plaatsen. Gebaseerd op deze indeling is zij van mening dat de voorgenomen clonerings- en expressiewerkzaamheden met Z. bailii NCYC1427 op ML-I niveau ingeschaald dienen te worden.

Download publicatie