Publicaties

Classificatie van bacteriesoorten Acidicapsa ligni, Granulicella sp., Burkholderia caribensis, Burkholderia tropica en Kosakonia radicincitans

Adviezen | 18.07.2016 | CGM/160718-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de pathogeniteitsklasse van zes bacteriesoorten Acidicapsa ligni, Granulicella sp. stam WH15, Granulicella sp. stam 5B5, Burkholderia caribensis, Burkholderia tropica en Kosakonia radicincitans.
A. ligni en Granulicella sp. behoren tot de Acidobacteria en komen onder meer voor in rottend hout en zuurhoudende bodemsoorten. In de wetenschappelijke literatuur zijn geen aanwijzingen bekend dat de soorten pathogeen zijn voor mens, dier of plant. De aanvrager geeft aan dat de specifieke stammen WH15 en 5B5 behoren tot het genus Granulicella sp.. Beiden zijn echter niet volledig gedetermineerd en de aanvrager heeft geen aanvullende informatie aangeleverd over deze stammen.
B. caribensis en B. tropica zijn bodembacteriën en komen verspreid over de wereld in gematigd tot hete (sub)tropische klimaatomstandigheden voor. K. radicincitans is in staat planten te koloniseren. Tevens is aangetoond dat de soort de groei van sommige plantensoorten kan bevorderen.
Er zijn bij de COGEM op basis van de wetenschappelijke literatuur geen aanwijzingen bekend dat de soorten in de aanvraag pathogeen zijn voor mens, dier of plant. De COGEM concludeert derhalve dat A. ligni, B. caribensis, B. tropica, K. radicincitans en de huidige 9 binnen het genus Granulicella vallende bacteriesoorten niet pathogeen zijn. Zij adviseert deze in te delen in pathogeniteitsklasse 1. Tevens is zij van mening dat de bacteriesoorten in aanmerking komen voor plaatsing op Bijlage 2 lijst A1.
De COGEM kan de bacteriestammen WH15 en 5B5 op dit moment niet classificeren omdat onderbouwing voor de determinatie ontbreekt en er geen nadere gegevens over aangeleverd zijn.

Download publicatie