Publicaties

Celwand onderzoek van een aantal micro-organismen

Adviezen | 22.03.2001 | 010322-01

De aanvrager verzoekt tot een wijziging waarbij de werkzaamheden met Candida albicans en Candida glabrata aan de beschikking worden toegevoegd. Hoewel Candida albicans en Candida glabrata beiden behoren tot de klasse 2 pathogenen verzoekt de aanvrager de betreffende werkzaamheden in te schalen op VMT niveau (bijlage 4.1.1.1. regeling Genetisch Gemodificeerde Organismen, juni 1998). Hiertoe worden gegevens geleverd waaruit zou blijken dat het om een opportunistische pathogenen gaat.

Download publicatie