Publicaties

Brief: Mogelijke rol van ‘waarneming.nl’ bij ‘general surveillance’

Overige publicaties | 03.09.2013 | CGM/130903-03

Met deze brief wil de COGEM aandacht vestigen op de mogelijke bijdrage van de website waarneming.nl aan de ‘general surveillance’ van genetisch gemodificeerde (gg-) gewassen. Een belangrijk element van de Europese Regelgeving is de verplichting voor vergunninghouders om bij import of teelt van een gg-gewas te monitoren of onverwacht nadelige effecten optreden (‘general surveillance’).

Download publicatie