Publicaties

Biotechnologie: Informatie uit octrooien

Onderzoeksrapporten | 11.11.2014 | CGM 2014-07

Het Octrooicentrum Nederland (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) heeft een onderzoek uitgevoerd naar het aantal octrooiaanvragen in Nederland op het gebied van de biotechnologie en hoe zich dit verhoudt tot andere landen. Het onderzoeksrapport ‘Biotechnologie. Informatie uit octrooien’ van het Octrooicentrum en een door de COGEM uitgevoerde aanvullende analyse (signalering CGM/14111-01) zijn in één publicatie samengevoegd.

Uit de analyses van de octrooiaanvragen blijkt onder meer dat Nederland behoort tot de top tien van landen met biotechnologische octrooiaanvragen. Wel lijkt Nederland terrein verloren te hebben op het gebied van de rode (medische) en witte (industriële) biotechnologie ten opzichte van zowel Aziatische als EU-landen, terwijl Nederland haar positie in de groene (landbouw) biotechnologische octrooiaanvragen juist versterkt lijkt te hebben. Verder blijken de grenzen tussen de groene, rode en witte biotechnologie aan het vervagen te zijn en wordt het onderscheid steeds moeilijker te maken.

De octrooianalyses zijn uitgevoerd onder andere ten behoeve van een onderzoeksproject waarin in kaart wordt gebracht hoe de Nederlandse biotechnologiesector zich in de afgelopen acht jaar heeft ontwikkeld, mede in vergelijking tot de biotechnologiesector wereldwijd. De analyse van het aantal octrooiaanvragen is hiervoor van belang, omdat dit één van de graadmeters is voor innovatie.

Het COGEM onderzoeksrapport kunt u vinden onder de ‘download publicatie’ knop. Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten is een COGEM signalering opgesteld. Ga naar de COGEM signalering.

Download publicatie