Publicaties

Biologische karakterisatie van Feline herpes virus 1 (FHV1) als vector voor Feline immunodeficiency virus (FIV) genen

Adviezen | 24.06.2003 | 030624-01

Het Feline immunodeficiency virus (FIV) veroorzaakt bij katten hetzelfde ziektebeeld als het Humane immunodeficiency virus (HIV) dat bij mensen AIDS tot gevolg heeft. De aanvrager heeft een genetisch gemodificeerd vaccin ontwikkeld van het Feline herpesvirus (FHV) met daarin structurele genen van FIV. Het doel van de aanvraag is om de effectiviteit, veiligheid en verspreiding van het vaccin naar niet-gevaccineerde katten te bepalen. Aan de COGEM is gevraagd advies uit te brengen over de inschaling van handelingen. Op basis van classificatie in pathogeniteitsklasse 2 van FHV en FIV adviseert de COGEM handelingen met cellen en weefsels in associatie met het vaccin in te schalen op CI-niveau. Voor handelingen met katten in associatie met het vaccin adviseert de COGEM een inschaling op DII-niveau. De COGEM is van mening dat met inachtneming van de aanvullende voorschriften de veiligheid voor mens en milieu voldoende gewaarborgd is. Overigens signaleert de COGEM dat naar haar mening in de huidige procedure de argumenten en oordeelsvorming door de Dierexperimenten-commissie (DEC) voor de burger niet voldoende openbaar beschikbaar zijn.

Download publicatie