Publicaties

Bio-ethiek: uniformiteit of maatwerk?

Onderzoeksrapporten | 09.05.2007 | CGM 2007-02

In het Nederlandse parlement is de afgelopen jaren diverse malen gesproken over de manier waarop technische en ethisch-maatschappelijke advisering met het oog op het verlenen van vergunningen voor onderzoek en productie op het gebied van biotechnologie en in het bijzonder genetische modificatie is georganiseerd. Daarbij is er op aangedrongen om deze zo effectief mogelijk maar tegelijk ook zo zorgvuldig mogelijk te laten verlopen. In dit rapport zal worden ingegaan op de wijze waarop ethisch-maatschappelijke advisering en signalering rond biotechnologie plaatsvindt.

Download publicatie