Publicaties

Bestudering van GFP-gefuseerde eiwitten in Dictyostelium discoidum en Hansenula polymorpha met behulp van fluorescentie microscopie

Adviezen | 29.08.2001 | 010829-03

De kennisgever verzoekt om genetisch gemodificeerde D. discoidum en H. polymorpha te mogen hanteren bij een fluorescentiemicroscoop buiten een ingeperkte ruimte. Het betreft hier organismen die op VMT niveau zijn ingeschaald. De recombinante D. discoidum en H. polymorpha cellen in de microscooppreparaten zijn niet gefixeerd.De microscoopruimte is niet geclassificeerd als VMT ruimte, maar voor de locatie is wel een vergunning in het kader van de Wet Milieubeheer vergunning verleend. De kennisgever heeft de voorschriften, die zullen worden gehanteerd bij de faciliteit waar de microscoop staat opgesteld, meegestuurd.

Download publicatie