Publicaties

Bestrijding van natrot in de aardappel door pectinolytische Erwinia subspecies door beïnvloeding van het quorum sensing mechanisme

Adviezen | 17.10.2002 | 021017-03

Ter bestrijding van de ziekte natrot in de aardappel wil de aanvrager gebruik maken van genetisch gemodificeerde E. carotovora, het plant pathogeen dat natrot veroorzaakt. Aangezien de aanvrager handelingen wil gaan uitvoeren, waarvoor een lagere inschaling wordt gevraagd dan voorgeschreven door de Regeling (1) van de COGEM, is de COGEM om advies gevraagd.De COGEM adviseert conform de inschaling van het Bureau GGO. De COGEM is van mening dat wanneer alle handelingen in gesloten petrischalen en bakken plaatsvinden er in voldoende mate aerosolvorming wordt voorkomen. Bovendien worden de gesloten bakken niet geopend in de lager ingeschaalde ruimtes. Hiermee is voldoende inperking gewaarborgd.

Download publicatie