Publicaties

Bedenking ontwerpbeschikking koolzaadaanvraag Advanta over isolatieafstanden

Adviezen | 29.11.2002 | 021129-01

De COGEM heeft vorig jaar een advies afgegeven over een veldproef met genetisch gemodificeerde koolzaad. In haar advies heeft de COGEM als eis gesteld dat een isolatieafstand van 400 meter rondom het proefveld gehanteerd dient te worden ten opzichte van andere verwanten waarmee Brassica napus kan uitkruisen. Platform Biologica vraagt zich af of deze isolatieafstand voldoende is om uitkruising te voorkomen. De COGEM is van mening – zeker gezien het feit dat het in deze aanvraag gaat om een kleinschalige proef- dat de kans op uitkruising in deze veldproef naar wilde verwanten verwaarloosbaar klein is.

Download publicatie