Publicaties

Anticipating the Environmental Risk Assessment of crops modified to enhance or preserve yield

Onderzoeksrapporten | 29.09.2010 | CGM 2010-05

In dit rapport is een inventarisatie gemaakt van de ontwikkeling van genetisch gemodificeerde (gg-) opbrengstverhogende gewassen, ook wel de tweede generatie gg-gewassen genoemd. De modificaties in de tweede generatie gg-gewassen zijn gericht op aanpassing van eigen metabolisme en ontwikkeling. Het is de verwachting dat in veel gevallen deze modificaties complexe fenotypische effecten zullen veroorzaken. Dit roept de vraag op of de huidige milieurisicoanalyse voldoet om alle eventuele milieueffecten in kaart te brengen. De onderzoekers hebben onderzocht of alle aspecten die van belang zijn voor de milieurisicoanalyse van opbrengstverhogende gg-gewassen in de huidige methodiek aan bod komen.

Het COGEM onderzoeksrapport kunt u vinden onder de ‘download publicatie’ knop en de naar aanleiding van de onderzoeksresultaten opgestelde COGEM signalering kunt u hier vinden.

Download publicatie