Publicaties

Aanvullende voorschriften HIV en proefdieren

Adviezen | 17.10.2002 | 021017-04

Bij het gebruik van SIV/HIV virussen in associatie met apen zijn er een reeks aanvullende voorschriften opgesteld. Een aantal van deze voorschriften is echter in twijfel getrokken. De COGEM brengt dan ook een advies uit over de herziening van deze aanvullende voorschriften.De COGEM is van mening dat de kans op verspreiding van het SIV/HIV virus door proefdieren via de lucht verwaarloosbaar klein is. Op basis hiervan adviseert de COGEM dat een aantal aanvullende voorschriften achterwege gelaten kunnen worden dan wel aangepast dienen te worden.

Download publicatie