Lopend advies en signalering

Vervolgadvies omlaagschaling werkzaamheden met genetisch gemodificeerde cellijnen met HIV-constructen

Naar aanleiding van een recent COGEM advies (CGM/200520-03) heeft Bureau GGO enkele aanvullende vragen gesteld. De vragen betreffen een verdere onderbouwing van de omlaagschaling van de gg-cellen met minimaal HIV-genoom, de mogelijkheid tot een generieke inschaling van niet-SIN vectoren 2e of 3e generatie lentivirale vectoren en de noodzaak van een RCL test, en tenslotte de mogelijkheid tot inschaling van werkzaamheden met gg-cellijnen getransduceerd met een full-length HIV-kloon op een lager inperkingsniveau met aanvullende voorschriften.