Lopend advies en signalering

Pathogeniteitsklassificatie Tembusu virus (TMUV), Bagaza virus (BAGV), Israel Turkey meningoencephalitis virus (ITV)

Deze aanvraag betreft een 2.13a verzoek voor het plaatsen van de flavivirussen Tembusu virus (TMUV), Bagaza virus (BAGV) en Israel Turkey meningoencephalitis virus (ITV) op bijlage 4 van de Regeling ggo, waarbij de COGEM is gevraagd om de pathogeniteitsklasse van deze virussen te beoordelen. Tevens is de COGEM gevraagd of deze virussen als strikt dierpathogeen, of als dier- en humaan pathogeen beschouwd moeten worden.