Lopend advies en signalering

Pathogeniteitsclassificatie van de bacteriesoort Gluconacetobacter rhaeticus

De COGEM is gevraagd te adviseren over de pathogeniteitsklasse van de bacteriesoort Komagataeibacter rhaeticus, eerder ook wel Gluconacetobacter rhaeticus genoemd. Tevens is de COGEM gevraagd of deze bacteriesoort opgenomen kan worden op Bijlage 2, lijst A1 van de Regeling ggo.