Lopend advies en signalering

Pathogeniteitsclassificatie van de bacterie Bacillus paralicheniformis

De COGEM is gevraagd te adviseren over de pathogeniteitsklasse van de bacteriesoort Bacillus paralicheniformis.