Lopend advies en signalering

Pathogeniteitsclassificatie Mason-Pfizer Monkey Virus

De COGEM is gevraagd te adviseren over de pathogeniteitsclassificatie van het Mason-Pfizer Monkey Virus en de plaatsing van dit virus op Bijlage 4 van de Regeling ggo.