Lopend advies en signalering

Onderzoek naar het voorkomen van gg-koolzaad in Nederland

In Europa zijn verschillende genetisch gemodificeerde (gg-)koolzaad (Brassica napus) lijnen toegelaten voor import en verwerking. Ook worden er regelmatig vergunningen voor import en verwerking van nieuwe gg-koolzaadlijnen aangevraagd. Wanneer er bij het transport of de overslag van gg-koolzaadzaad zaad gemorst wordt, kunnen daar gg-koolzaadplanten uit groeien. In verschillende landen zijn langs transportroutes gg-koolzaadplanten aangetroffen.

Wanneer verschillende gg-koolzaad ‘events’ met elkaar kruisen zouden er gg-koolzaadplanten met nieuwe combinaties van transgene eigenschappen kunnen ontstaan. Op voorhand kan niet geheel worden uitgesloten dat gg-planten met nieuwe combinaties van transgene eigenschappen schadelijke effecten kunnen veroorzaken.

De COGEM dringt er daarom in haar adviezen op aan dat het monitoringsplan dat bij vergunningaanvragen voor import van gg-koolzaad wordt aangeleverd, wordt uitgebreid met de verplichting om langs transportroutes en bij overslagstations te monitoren op de aanwezigheid van gg-koolzaadplanten.

Deze oproep is gebaseerd op informatie over het voorkomen van gg-koolzaadplanten in andere landen. Er is geen informatie over het al dan niet voorkomen van gg-koolzaadplanten in Nederland. De COGEM heeft opdracht gegeven tot een onderzoek naar het voorkomen van gg-koolzaadplanten  langs transportroutes en bij overslagstations in Nederland.