Lopend advies en signalering

Inschaling werkzaamheden met recombinant reassorted H3N2-Port Chalmers

De COGEM is gevraagd te adviseren over de inschaling van werkzaamheden met een gg-Influenza A virus (FLUAV), waarbij 6 gensegmenten afkomstig van influenza A/Port CHalmers/1/73, en 2 heterologe gensegmenten die coderen voor de haemagglutinine en neuraminidase-eiwitten afkomstig zijn van andere influenza A virussen, met uitzondering van de 1918 H1N1 stam.