Lopend advies en signalering

Heroverweging pathogeniteitsclassificatie influenza A virussen

Alle influenza A virussen zijn ingedeeld in pathogeniteitsklasse 3. In het licht van voortschrijdende wetenschappelijke kennis en inzichten over Influenza A virus zijn de destijds gehanteerde argumenten en overwegingen om alle influenza A virussen als klasse 3 pathogeen te beschouwen mogelijk niet langer van toepassing. Om deze reden heeft de COGEM de classificatie van Influenza A virus heroverwogen.