Lopend advies en signalering

Generieke milieurisicobeoordeling over het gebruik van iPSCs voor transductie met retro- of lentivirale vectoren

De COGEM zal een generiek advies uitbrengen over het gebruik van ge├»nduceerde pluripotente stamcellen (iPSCs) voor transductie met retro- of lentivirale vectoren. Zij zal in het advies ingaan op de verschillende methoden die gebruikt worden om iPSCs te genereren en de voorwaarden die gehanteerd moeten worden om de milieurisico’s bij transductie van iPSCs met retro- of lentivirale vectoren verwaarloosbaar klein te houden.