Lopend advies en signalering

Biologische bestrijding van ongedierte in PKb-I kassen

De COGEM is gevraagd om te adviseren over het gebruik van biologische bestrijders in kassen waarin experimenten met genetisch gemodificeerde (gg-)planten uitgevoerd worden. Hierbij wordt gekeken naar de kans dat de biologische bestrijders op zouden kunnen treden als bestuivers en de maatregelen die genomen moeten worden om te voorkomen dat de biologische bestrijders uit de betreffende kassen ontsnappen.