Lopend advies en signalering

Adviesvraag inperkingsmaatregelen van biologische bestrijders

De COGEM is gevraagd om te adviseren over de inperkingsmaatregelen voor een grote groep biologische bestrijders op Pkb-I en PC-I niveau in associatie met alle mogelijk planten van Bijlage 7 van de Regeling ggo. In PK1-b kassen en PC-I kweekcellen mogen normaliter ongedierte en vliegende insecten die geen onderdeel uitmaken van het experiment niet aanwezig zijn. Met deze vraag beoogt BGGO een breed toepasbaar advies te krijgen over het gebruik van deze biologische bestrijders in kassen en kweekcellen.