Lopend advies en signalering

Adviesvraag werkzaamheden met gg-Mycobacteriumsoorten

De COGEM is gevraagd te adviseren over werkzaamheden met genetisch gemodificeerde Mycobacteriumsoorten van pathogeniteitsklasse 3. Het betreft de soorten Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium bovis, Mycobacterium africanum en Mycobacterium microti. Zij is gevraagd of het dragen van een mond- en neuskapje (P2 of hogere specificatie), naast de toepassing van de standaard ML-III voorschriften, noodzakelijk is ter bescherming van mens en milieu.