Lopend advies en signalering

Adviesvraag werkzaamheden met een plantvirale vector en Groene Perzikluis

De COGEM is gevraagd te adviseren over een vergunningaanvraag voor werkzaamheden met een plantvirale vector in combinatie met Groene perzikluis (Myzus persicae). Bij de werkzaamheden wordt gebruik gemaakt van planten waarbij plantenvirus tot expressie wordt gebracht. Vervolgens worden insecten in contact gebracht met deze planten. De insecten zijn niet genetisch gemodificeerd, maar nemen wel genetisch gemodificeerd plantenvirus op. De COGEM is gevraagd te adviseren over de inperkingsmaatregelen voor deze werkzaamheden.