Lopend advies en signalering

Adviesvraag ‘Vermenging uitgangsmateriaal met niet-toegelaten ggo’s’

In het verleden zijn er enkele incidenten geweest waarbij uitgangsmateriaal verontreinigd bleek te zijn met een lage concentratie van een gg-gewas dat niet voor teelt was toegelaten. De Inspectie Leefomgeving en Transport wil zich voorbereiden op eventuele toekomstige incidenten en heeft de COGEM gevraagd om een inschatting te maken van de mogelijke milieurisico’s van zaaizaad en pootgoed dat verontreinigd is met een niet-toegelaten gg-gewas, zodat zij bij eventuele toekomstige incidenten sneller kan bepalen welke stappen zij zal nemen.