Lopend advies en signalering

Adviesvraag plaatsing 5 verschillende Miscanthus soorten op bijlage 7 van de regeling ggo

De COGEM is verzocht te adviseren over de inperkingsmaatregelen voor werkzaamheden met Miscanthus soorten M. floridulus, M. giganteus. M. lutarioriparius, M. sacchariflorus en M. sinensis, in verband met de plaatsing van deze plantensoorten op Bijlage 7 van de Regeling ggo.