Lopend advies en signalering

Adviesvraag pathogeniteitsclassificatie van Rhizopus microsporus var. oligosporus

De COGEM is gevraagd te adviseren over de pathogeniteitsklasse van de schimmelvariëteit Rhizopus microsporus var. oligosporus en opname op Bijlage 1, lijst A1 van de Regeling ggo.