Lopend advies en signalering

Adviesvraag pathogeniteitsclassificatie van de schimmel Funneliformis mosseae

De COGEM is gevraagd om te adviseren over de pathogeniteitsklasse van Funneliformis mosseae en de plaatsing van deze schimmelsoort op Bijlage 2, Lijst A1 van de Regeling ggo.