Lopend project

Adviesvraag pathogeniteitsclassificatie cyanobacteriestam Anabaena sp. PCC 7120

De COGEM is gevraagd te adviseren over de pathogeniteitsklasse van de cyanobacterie (blauwalg) Anabaena sp. PCC 7120. Tevens is zij daarbij gevraagd of de bacterie opgenomen kan worden op Bijlage 2, lijst A1.

Bijlage 2, lijst A1 maakt deel uit van de ‘Regeling genetisch gemodificeerde organismen’ en bestaat uit een lijst van micro-organismen die apathogeen zijn voor mens, dier of plant. Opname op Bijlage 2, lijst A1 betekent dat onder ML-I laboratorium-condities met het betreffende micro-organisme ggo’s vervaardigd mogen worden indien hierbij vectoren worden gebruikt die wél, of inserties die níet, op de A-lijsten staan (lijst A2 veilige vectoren en lijst A3 inserties).