Lopend advies en signalering

Adviesvraag pathogeniteitsclassificatie Byssochlamys fulva

De COGEM is naar aanleiding van een 2.13 verzoek, ingediend door Ginkgo Bioworks Netherlands B.V., gevraagd te adviseren over de pathogeniteitsklasse van de schimmelsoort Byssochlamys fulva in verband met plaatsing van deze soort op Bijlage 2, lijst A1 van de Regeling ggo.