Lopend advies en signalering

Adviesvraag over werkzaamheden met retrovirale vectoren

De COGEM is door het Bureau ggo gevraagd te adviseren over een wijzigingsverzoek van een vergunning voor werkzaamheden met retroviraal getransduceerde cellen. De aanvrager heeft een beschikking om werkzaamheden met retroviraal getransduceerde cellen op een lager inperkingsniveau uit te voeren (van ML-II naar ML-I), op basis van afwezigheid van replicatie-competent retrovirus. De aanvrager wil een nieuw protocol aan de beschikking toevoegen om de afwezigheid van replicatie-competent retrovirus aan te tonen.