Lopend advies en signalering

Advies over werkzaamheden met poliovirus vaccins in een bioreactor

De COGEM is door Bureau ggo gevraagd te adviseren over de inschaling van werkzaamheden met poliovirus vaccins in een bioreactor. De adviesvraag komt voort uit een aanvraag van Batavia Biosciences B.V. om een bestaande vergunning voor het vervaardigen van (genetisch gemodificeerde) poliovirus vectoren, uit te breiden. De aanvrager is voornemens om poliovirus vaccin (Sabin type 1, 2 en 3) te produceren in een kleine bioreactor (< 10 liter) op inperkingsniveau ML-3.