Lopend advies en signalering

Adviesvraag over werkzaamheden met plantvirale vectoren in combinatie met insecten

De COGEM is gevraagd te adviseren over een vergunningaanvraag voor werkzaamheden met plantvirale vectoren in combinatie met insecten. Bij de werkzaamheden wordt gebruik gemaakt van planten waarbij plantenvirus tot expressie wordt gebracht, de planten worden vervolgens in contact gebracht met insecten. De insecten zijn niet genetisch gemodificeerd, maar nemen wel genetisch gemodificeerd plantenvirus op. De COGEM is gevraagd te adviseren over de inperkingsmaatregelen voor deze werkzaamheden.