Lopend advies en signalering

Adviesvraag over werkzaamheden met genetisch gemodificeerd SARS-CoV-2 en primaten

De COGEM is gevraagd te adviseren over een wijziging van een vergunning van de stichting Biomedical Primate Research Centre. De vergunning betreft het uitvoeren van vaccinatie-challenge experimenten met apen i.c.m. genetisch gemodificeerd (gg-)SARS-CoV-2 en wildtype SARS-CoV-2 op inperkingsniveau DM-III (dierverblijf) en handelingen met cellen en weefsels afkomstig van deze apen op inperkingsniveau ML-III (laboratorium). De wijziging heeft betrekking op de aanvullende voorschriften die voor deze werkzaamheden gelden.

De aanvrager verzoekt om, ingegeven door ongerief voor zowel dier als medewerker, de persoonsbeschermende maatregelen op DM-III te versoepelen indien de dieren negatief getest zijn voor gg-SARS-CoV-2. Ook verzoekt de aanvrager om bij werkzaamheden met gg-SARS-CoV-2 in een veiligheidskabinet van klasse II op ML-III, de veiligheidsbril achterwege te laten.