Lopend advies en signalering

Advies over milieuveiligheid van gg-maïs MON89034 x 1507 x MON88017 x 59122 n.a.v. hernieuwingsaanvraag

De COGEM is n.a.v. een aanvraag voor hernieuwing van de vergunning voor import en verwerking van gg-maïs MON89034 x 1507 x MON88017 x 59122 gevraagd om te adviseren over de milieuveiligheidsaspecten van deze kruisingslijn.