Lopend advies en signalering

Adviesvraag omlaagschaling van werkzaamheden met picornavirus SRIPs

De COGEM is gevraagd te adviseren over de inschaling van werkzaamheden met single-round infectious particles (SRIPs) gebaseerd op picornavirussen CVB3, EV-D68 en EV-A71. De analysewerkzaamheden betreffen ‘omics’ experimenten en cryo-elektronenmicroscopie/tomografie (CryoEM/ET) en de aanvrager verzoekt deze werkzaamheden op ML-I uit te voeren.