Lopend advies en signalering

Adviesvraag omlaagschaling van transfectie van primaire zoogdiercellen met gelineariseerd HPV16 of -18

De COGEM is gevraagd te adviseren over de omlaagschaling van transfectie van primaire zoogdiercellen met gelineariseerd humane papillomavirus (HPV) 16 en 18. De COGEM is gevraagd of zij kan instemmen met het uitvoeren van deze werkzaamheden op ML-I.