Lopend advies en signalering

Adviesvraag klinische studie met iPSC-afgeleide MSCs (iMSCs)

De COGEM is gevraagd te adviseren over een klinische studie naar de toepassing van mesenchymale stromale cellen (MSC) die verkregen zijn uit geïnduceerde pluripotente stamcellen (iPSCs). De iPSCs worden verkregen door het herprogrammeren van humane somatische cellen door middel van transiënte transfectie met episomale plasmides. Vervolgens vindt differentiatie van iPSCs naar iMSC plaats. De productie,  differentiatie en opslag van de iMSCs valt onder een vergunning voor Ingeperkt Gebruik. Deze klinische studie betreft de behandeling van patiënten met de iMSC om functieverlies van cellen, weefsels of organen door immuundysregulatie te herstellen.