Lopend project

Adviesvraag klinische studie met genetisch gemodificeerde T cellen ter behandeling van patiënten met niercelcarcinoom

De COGEM is gevraagd om te adviseren over de milieurisico’s van een klinische studie waarbij volwassen patiënten met niercelcarcinoom (RCC) behandeld worden met lichaamsvreemde genetisch gemodificeerde (gg-) T-cellen (CTX130). De gg-T-cellen brengen een chimere antigen receptor (CAR) tot expressie gericht tegen CD70, dat tot expressie komt op humane tumoren. De T-cellen worden genetisch gemodificeerd met CRISPR-Cas9 gene editing componenten en met een recombinante adeno-associated virus (AAV) vector.