Lopend advies en signalering

Adviesvraag klinische studie met gg-T cellen ter behandeling van patiënten met niercelcarcinoom of

De COGEM is gevraagd om te adviseren over de milieurisico’s van een klinische studie waarbij volwassen patiënten met niercelcarcinoom (RCC) of met T- of B-cel maligniteiten behandeld worden met lichaamsvreemde genetisch gemodificeerde (gg-) T-cellen (CTX130). De gg-T-cellen brengen een chimere antigen receptor (CAR) tot expressie gericht tegen CD70, dat tot expressie komt op humane tumoren. De T-cellen worden genetisch gemodificeerd met CRISPR-Cas9 gene editing componenten en met een recombinante adeno-associated virus (AAV) vector.