Lopend advies en signalering

Adviesvraag inschaling werkzaamheden met Rift Valley fever deletiemutanten

De COGEM is gevraagd te adviseren over de inschaling werkzaamheden met genetisch gemodificeerd (gg-) Rift Valley fever virus (RVFV). De gg-RSVF virussen waarmee de aanvrager voornemens is te gaan werken bevatten een (gedeeltelijke) deletie in het NSs gen. De aanvrager verzoekt om omlaagschaling van de voorgenomen werkzaamheden van ML-III naar ML-II.