Lopend advies en signalering

Adviesvraag ‘Inschaling werkzaamheden met het Wuhan coronavirus’

De COGEM is gevraagd te adviseren over laboratoriumwerkzaamheden met het coronavirus nCoV-2019 afkomstig uit China (Wuhan). De aanvrager is al in het bezit van een vergunning voor werkzaamheden met MERS-CoV op ML-III inperkingsniveau en wil vergelijkbare experimenten uitvoeren met het nieuwe coronavirus. De COGEM is gevraagd om de pathogeniteitsklasse van het Wuhan coronavirus en het juiste inperkingsniveau voor de voorgenomen werkzaamheden vast te stellen.