Lopend advies en signalering

Advies hernieuwing van de vergunning voor import en verwerking van gg-maïs MON87427

De COGEM is gevraagd om te adviseren over een hernieuwing van een aanvraag voor import en verwerking van genetisch gemodificeerd (gg-)maïs MON87427. Deze maïslijn brengt het cp4 epsps gen tot expressie waardoor het tolerant is voor glyfosaat bevattende herbiciden.
Omdat de vergunning binnenkort afloopt, heeft de aanvrager om een hernieuwing van de vergunning gevraagd en is de COGEM gevraagd om te adviseren over de milieuveiligheidsaspecten van de hernieuwingsaanvraag.