Lopend advies en signalering

Adviesvraag classificatie Tetraselmis striata Virus-N1 (TsV-N1) en inschaling werkzaamheden met gg-TsV-N1 in associatie met een micro-alg

De COGEM is gevraagd te adviseren over de pathogeniteitsclassificatie van het Tetraselmis striata Virus-N1 (TsV-N1) en over de inschaling van werkzaamheden waarbij de micro-alg Tetraselmis striata geïnfecteerd wordt met  gg-TsV-N1.