Lopend advies en signalering

Adviesvraag bacteriesoorten Ochrobactrum grignonense / Rahnella aquatilis

De COGEM is gevraagd te adviseren over het plaatsen van de bacteriesoorten Ochrobactrum grignonense / Rahnella aquatilis op bijlage 2, lijst A1 van de Regeling.