Lopend advies en signalering

Adviesvraag aanvulling op werkzaamheden met gg-HIV: infectie van C8166 cellen op ML-II

De COGEM is gevraagd te adviseren over een aanvulling op een eerder vergunde activiteit waarbij verzwakte HIV deeltjes worden geproduceerd en gebruikt om cellen te infecteren. De aanvulling op dit eerdere onderzoek betreft het infecteren van C8166 cellen met de gg-HIV deeltjes. In deze cellen zijn defecte HTLV-1 sequenties aanwezig. De COGEM is gevraagd naar de kans op recombinatie en/of complementatie tussen de HTLV-1 provirale sequenties en de geattenueerde HIV-1 partikels, en of zij kan instemmen met het voorstel tot inschaling.