Lopend advies en signalering

Adviesaanvraag Europese Consultatie medische ggo’s

De COGEM is gevraagd het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) te adviseren over de ontwikkelingen in het veld, waarbij er signalen ontvangen worden dat de milieurisicobeoordelingen voor klinische toepassingen met ggo’s niet in alle gevallen nodig zouden zijn, of zelfs geheel zouden kunnen worden afgeschaft.