Lopend advies en signalering

Advies veterinaire vaccinatiestudie met genetisch gemodificeerde bacterie (Histophilus somni) in kalveren

De bacterie Histophilus somni kan bij kalveren luchtweginfecties veroorzaken. De COGEM is gevraagd te adviseren over een veterinaire studie naar de werkzaamheid en veiligheid van een vaccin afgeleid van H. somni. Deze H. somni deletiemutant zal toegediend worden aan kalveren met als doel een immuunreactie op te wekken die ook effectief is tegen wildtype H. somni.