Lopend advies en signalering

Advies pathogeniteitsclassificatie van de narnavirussen CxNV1 en – AejapNV1

De COGEM is gevraagd te adviseren over de pathogeniteitsclassificatie van de narnavirussen CxNV1 en AejapNV1. Tevens is de COGEM gevraagd of deze virussen als insect-specifieke en strikt dierpathogene virus beschouwd kunnen worden.