Lopend advies en signalering

Advies pathogeniteitsclassificatie van 9 coronavirussen

De COGEM is gevraagd te adviseren over de pathogeniteitsklasse van 29 virussen. Zij is hierbij tevens gevraagd of het strikt dierpathogene, of ook humaanpathogene virussen betreft. De 29 virussen betreffen 9 coronavirus isolaten uit vleermuizen en schubdier, 5 mammarenavirussen en 15 Torque teno midi virussen. Over de pathogeniteitsklasse van de mammarenavirussen en Torque teno midi virussen is reeds advies uitgebracht.